Интериорен дизайн (Проект и визуализация)

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Добрият интериорен дизайн е резултат от оригинална авторска идея, претворена на практика чрез компетентно приложен инженерно-технически и строителен опит. Това многопластово интелектуално усилие за осъществяване на една художествена мисъл, събрано с многобройните процеси за нейното качествено изпълнение е съвкупност, съставляваща интериорния дизайн. Аз вярвам, че той трябва да се разглежда като комплексен продукт и поради това, предлаганата от мен услуга „Интериорен дизайн” е също комплексна. Тя включва изб

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

3D визуализацията представлява компютърно моделиране на пълноцветни триизмерни образи на пространството с всички обекти в него – корпусна и мека мебел, домакински и отоплителни уреди, техника, текстил, осветителни тела, интериорни предмети и др. Изображенията са съвсем реалистично поднесени и целят да предоставят на клиента пълна информация и яснота за конкретния идеен проект.

Заедно с изображенията, клиентът получава подробно описание на заложените в идейния проект характеристики на материалите – наименование, вид, цвят, размер, текстура и др., както и различни проекти според особеностите на даденото помещение – проект на осветление, проект на корпусни мебели, проект на ВиК, проект на подови настилки, проект на софити(тавани).

роените по-долу елементи, които могат да вари

Реализация

Това е много важен етап, на който идеята за интериора започва стъпка по стъпка да се превръща в реалност с помощта на различни строително-монтажни и довършителни работи. Осъществява се авторски надзор на целия процес, който включва грижа за точното и качествено изпълнение на всички заложени в проекта технически параметри. Посещенията на обекта за технически надзор са ежедневни. Следи се за количеството и качеството на влаганите строителни материали, както и за техните регулярни доставки, проследяват се сроковете за изпълнение и т.н. Обяснена по друг начин, реализацията включва планиране, координиране и контролиране на всички процеси, необходими за успешното изпълнение на дизайнерската идея, без да се налага вашето присъствие и ангажираност спрямо проекта по какъвто и да е начин.

В заключение, бих искал още веднаж да подчертая следното – за постигането на желания от вас качествен, функционален и стилен дизайн е необходимо дизайнерът да работи отговорно и отдадено на проекта от идеята до нейното пълно реализиране.

рат съобразно конкретните изисквания на клиента.

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ….